Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Att leda dialog på distans - erfarna distansstudieledares uppfattningar om bra distanskommunikation mellan deltagare

C-uppsats i pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning och vuxenutbildning vid Linköpings universitet skriven av Fredrik Bengtsson.

Uppsatsen bygger på intervjuer med personer som har lång erfarenhet av att arbeta med internetbaserade distanskurser.