Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vi lär där vi lever

Informella arenan som stöd och "lärobok" i flexibla studieformer är underrubriken till Lars-Erik Axelssons CFL-rapport

- Vad finns det för pedagogiska plusvärden i att använda närmiljön/lokalsamhället och verkligheten därhemma som "lärobok", studierum och stöd i nätburna studier? frågar sig Lars-Erik Axelsson, lärare på Åsa folkhögskola, i förordet och fortsätter:

- Det här är en rapport för dig som vill utvecka mer flexibla studieformer genom att använda informella arenan det vill säga vardagslivet, hemmet och lokalsamhället som studierum och "lärobok i nätburna distansstudier.