Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibel lärande 2011

Projektmedlen avser att stödja utveckling av flexibelt lärande i studieförbund inklusive lokal­avdelningar och folkhögskolor med syfte att öka den digitala delaktigheten. Projektmedlen avser utvecklingsarbete som normalt inte finansieras inom det ordinarie statsbidraget.

 
Prioritering och urval Prioritering och urval kommer att ske inom följande områden:
1 Flexibelt lärande i folkbildningsverksamheten för att öka den digitala delaktigheten
  • a Pilotverksamhet för att testa ny verksamhet till grund för framtida satsningar eller
  • b Utveckling av nya metoder och nätverk för ökat flexibelt lärande
 
2 Produktion av folkbildningens öppna lärresurser.
Förutsättningar och villkor presenteras i bilaga under respektive område i bilagan Beskrivning av områden. 
 Ansökan sänds till flexlarproj11.fbr@folkbildning.net senast den 19 november 2010. Ansökan accepteras endast på den blankett i wordformat som bifogats i länk nedan. Mottagen ansökan bekräftas genom autosvar.
 Eventuella frågor besvaras av Ulrika Knutsson, ulrika.knutsson@folkbildning.net.