Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Pilotprojekt med flexibelt lärande på Bosöns Idrottsfolkhögskola

SISU/Bosöns Idrottsfolkhögskola har genomfört ett projekt med syftet att testa flexibelt lärande på olika verksamheter. Målet var att införa flexibelt lärande som en pedagogisk metod på Bosöns Idrottsfolkhögskola där det gagnar deltagarna och/eller skolan.

På allmän linje (Idrottslinjen) har flexibelt lärande tillämpats i den ordinarie undervisningen i stor omfattning och syftet var att de idrottande eleverna skulle kunna använda sin tid mer flexibelt. Lektionerna var schemalagda i början eller i slutet av dagarna så att de studerande som ville kunde utnyttja lektionstiden för träning eller studier av mer akuta arbetsuppgifter. Pedagogerna kunde använda lektionspassen till individuella textgenomgångar på ett sätt som de i vanliga fall aldrig hade tid med.

Många av eleverna har svårt för att skriva och flera har läs- och skrivsvårigheter. I FirstClass kommunicerade de mer än någonsin skriftligt vilket stärkte deras självförtroende.

På Idrottskonsulentlinjen har flera moment färdigställts för flexibelt lärande som träningsplanering, anatomi och rörelselära där också en video har producerats. Videokursen kan också användas på andra moment som t.ex. ledarskap.

För drygt ett år sedan existerade inte flexibelt lärande på Bosöns Idrottsfolkhögskola. Nu används metoden på ett flertal kurser och fler kommer det att bli under kommande läsår. Projektet har också bidragit till en pedagogisk och organisatorisk diskussion som genomsyrar hela utvecklingsarbetet. Bosöns Idrottsfolkhögskola är inne i en dynamisk process där både pedagogik och organisation utvecklas.