Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Öppet och flexibelt lärande i distansutbildning

Lunnevads folkhögskola utvecklar folkbildningsmässiga kurser på distans

Vår projektidé utgick från att folkhögskolan kan erbjuda möjligheter till distanskurser på ett folkbildningsmässigt sätt, som ett led i ett regelbundet och återkommande lärande. Vi vill vara med och pröva ut lämpliga former för sådana kurser och med tanke på att Lunnevads folkhögskola de senaste två åren har gjort en satsning för att höja IT-kompetensen bland lärarna är det här intressant för oss. Tanken är att i framtiden kunna erbjuda kurser på distans med IT-stöd.