Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

NU DU!

- Goda kombinationer av när- och distansmoment i folkhögskolornas kurser är underrubriken till Kiki Bodin och Kenneth Hermanssons CFL-rapport

NU DU! är en praktisk handbok med många exempel på hur kurser inom folkhögskolan vävt samman närstudier och distansstudier på ett mycket fruktbart sätt. Helt enkelt goda kombinationer av NU och DU.