Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter

Konsekvenserna av internet är tydliga på alla samhällsområden – även i folkbildningen. Framväxten av ett nätbaserat och flexibelt lärande har mötts med blandade känslor av företrädare för folkhögskolor och studieförbund.

Där några ser hot mot etablerade pedagogiska traditioner, vädrar andra möjligheter till fruktbar förnyelse. Oavsett inställning är en sak säker, internet är här för att stanna.

I den här idéskriften lyfter Staffan Hübinette fram de utmaningar som folkbildningen och dess organisationer står inför, i skenet av Internets framväxt. Staffan Hübinette är lärare på Tollare folkhögskola och sedan mitten av 1990-talet engagerad i utvecklingen av nätbaserat och flexibelt lärande inom svensk folkbildning.