Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Komik - Kommunikation, IT och Kunskap

Kvinnofolkhögskolan vill med projektet hitta medtoder för att integrera IT och den pedagogiska utvecklingen på skolan.

Med projektet vill man hitta metoder för att integrera IT med den pedagogiska utvecklingen på skolan. Skolan valde att inrikta sig på demokrati, kommunikation och hur vi går från information till kunskap. Hur kan man via sökande efter kunskap och kommunikation med IT som hjälp, dels få deltagare att aktivt medverka i den offentliga debatten som pågår på nätet och dels få fram metoder för hur man kan tolka granska och värdera information som presenteras på nätet och förvandla den till kunskap.