Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Jämlikhet och medborgerligt deltagande

Projekt vars syfte var dels att knyta ihop Ädelfors folkhögskolas två filialer genom att arbeta webbaserat, dels att öka den digitala delaktigheten hos deltagarna.

Jämlikhet och medborgerligt deltagande

Projektet ville minska den digitala klyftan för att nå ett större medborgardeltagande i närsamhället – i huvudsak vad gäller samhällsinformation och kultur. Man ville också fortbilda personalen inom det flexibla lärandet. Många av deltagarna hade ingen kontakt med IT-samhället överhuvudtaget, vilket också påverkade deltagandet och påverkan i lokalsamhället.

Projektet använde sig av dialogbaserade digitala och reella möten, där deltagarnas kunskap och vilja att lära sig att söka lokal digital information låg till grund för ett temaarbete kring ett jämlikt medborgerligt deltagande. Projektet blev en del av den ordinarie undervisningen med ett ämnesövergripande tema i SAS, svenska och samhällskunskap. Arbetet kom att inkludera Ädelfors folkhögskolas två filialer i Jönköping.

Projektet använde en Wordpress-blogg för att samarbeta. Andra verktyg: kommunens hemsida, Skype-kontakt, möjlighet till Facebook-kontakt. NUDU (Möten på nätet och i klassrummet).

FlexLär 2011 - metodprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.