Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ITs4U (IT-satsning for you, IT-satsning för dig)

ABF Gästrikebygdens CFL-projekt riktar sig till LO fackens medlemmar

Syftet med projektet är att med hjälp av IKT-studier ge möjlighet till ett flexibelt lärande för LO fackens medlemmar i länet. Projektet har använt sig av CFL:s webbkurser. Grupperna har inte haft ren distans utan en blandning mellan distansuppgifter på nätet och närundervisning och det har varit mer folkbildning än gymnasiekompetens. Det har dock varit svårigheter att rekrytera deltagare till utbildningen.