Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Hållbar digitalisering

En webbresurs för pedagoger som vill integrera digitala verktyg i undervisningen.

Hållbar digitalisering

Med verktygsbeskrivningar och lektionsexempel visas hur detta kan lyfta undervisningen och öka flexibiliteten och tillgängligheten. Här ges även förslag på hur man kan börja "flippa klassrummet" och de vinster som detta kan ge.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.