Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

folkbildning.net

Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande

I folkbildning.net har syftet varit att samla den kunskap om det mötesbaserade flexibla lärandet inom folkbildningen. En lång rad skribenter, själva folkbildare bidrar med sina erfarenheter. Även skribenter utanför folkbildningen med stora kunskaper om området deltar också i antologin.

folkbildning.net gavs ut i bokform 2001. Den tryckta upplagan kan beställas från Folkbildningsrådet, telefon 08-412 48 00.