Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

folkbildning.net - andra utgåvan

Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande. Nu i ny utökad version.

folkbildning.net gavs ut 2001 och blev snabbt en bästsäljare... Nu har version nummer 2 kommit ut med ett till stora delar nytt innehåll.

Innehållsförteckning:

-Innehållsförteckning, förord och författarpresentationer.
-Folkbildningen och det flexibla lärandet (av redaktionen).
-Mötets renässans! (av Lars-Erik Axelsson).
-Att skapa det goda mötet (av Ingemar Svensson).
-Första mötet (av Kiki Bodin).
-När och fjärran – kombinationer av NU och DU (av Kenneth Hermansson).
-Med det virtuella studierummet som mötesplats (av Tore Persson).
-Folkbildningsnätet – ett gemensamt pedagogiskt verktyg (av Tore Persson).
-Kan man plocka hjortron på distans? (av Kenneth Hermansson).
-Att utveckla dialogen i studiecirkeln (av Tommy Nilsson).
-Att läsa mellan raderna (av Ove Rackner).
-Lyckade grupparbeten på distans (av Kerstin Namuth)
-Det flexibla lärandets dramaturgi (av Ronny Schueler).
-Om lärstilar och lärmiljöer (av Lars-Erik Axelsson).
-Hur samarbeta på distans för att lära? (av Eva Fåhraeus).
-Distansundervisningens ekonomi för folkhögskolor (av Staffan Hübinette).
-Ryms ny verksamhet i gamla strukturer? – studieförbundens organisation och det flexibla lärandet (av Kerstin Namuth).
-Studieverkstaden som lärmiljö (av U. Bäckström, B. Callerud, K. Granath & A. Kapla).
-Bildande samtal och informationstekniska revolutioner i människans historia (av Roger Säljö).
-Utmaningar för folkbildningen i den tekniska och ekonomiska utvecklingen (av Bernt Gustavsson).
-Sju år senare – har vi blivit klokare? (av Mikael Andersson).
-Folkbildningens framtid, hot och möjligheter – vågar vi ta vara på möjligheterna? (av Bo Toresson).
-Antologiomslag