Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flexlär 2013 - Pilotprojekt

Här nedan presenteras projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2013.


Drakprojektet

Drakprojektet– projekt för att få människor att lyfta och fortfarande ha god förankring i marken. Projektet syftade till att bryta utanförskap och riktade sig till personer som drar sig undan sociala sammanhang av olika anledningar. Tanken var att personer som drar sig undan det sociala livet skulle kunna ges möjlighet att delta i sociala och kulturella aktiviteter hemifrån.

(Projektet har avbrutits och ej slutförts.)

Producerat av: Sensus Studieförbund Uppsala Härnösand
Vivian Abou Karam

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Från analog till digital

Från analog till digital 153- erfarenheter på väg mot ett flexiblare lärande. 
Kulturen på folkhögskolan var väldigt analog. Trots tillgång till smartboard och kanon i alla klassrum förbrukades ändå förvånansvärt mycket OH-papper.
I syfte att bli mer digital förlades delar av den nyskapade kursen Samhällshistoriska studier till en Facebook-grupp. Det har blivit ett naturligt sätt att möta deltagarna utanför klassrummet, och i ett forum där de flesta redan innan befann sig.

Producerat av: Tomas Rosengren
Strömbäcks folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Nät Utan Hinder

Nät utan hinder 153Syftet med projektet var att skapa en ny typ av arbetsform för samverkan och kunskapssökande med målgruppen funktionshindrade inom området Gävleborg och norra Dalarna.

Producerat av: Sylvia Gutierrez
Studiefrämjandet Gävle Dala Norr

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Skapa Ordning med Läsplatta

Skapa Ordning med LäsplattaProjekt vars målgrupp först och främst är de som arbetar med kursdeltagare som har Aspergers syndrom eller högfungerande autism utan utvecklingsstörning men självklart är informationen direkt överförbar på andra grupper och konstellationer.

Producerat av:  
Molkoms folkhögskola
Mikael Fahlén & Peter Gillenstrand 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Teckenspråksutbildning på distans

Distanskurs i teckenspråk på kvartsfartUtbildning som erbjuder möjligheten för nybörjare att lära sig grunderna i teckenspråk för att kunna kommunicera på ett vardagligt sätt kring saker som rör deras person och vardag.

Producerat av: 
Johan Zimmerman och Magnus Ryttervik
Fellingsbro folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet