Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FlexLär 2012 - Metodprojekt

Här nedan presenteras projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2012.


Coach på nätet

Bild på Åsa fhsNätpedagogisk grundkurs för coacher med skiftande erfarenhet och med olika etnisk bakgrund. Dessa coacher ska ge stöd till kvinnliga entreprenörer och blivande mikrolåntagare, även de med olika etnicitet.

Projektledare: 
Åsa folkhögskola
Solveig Enberg 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Livbojen

Bild på Medlefors folkhögskolaProjekt vars syfte var att minska klyftan mellan de som var duktiga på att använda datorn och de som inte alls såg datorn som ett redskap för inlärning samt skapa ett digitalt rum som både skulle kännas informativt och gynnsamt för studier/inlärning och som skulle utveckla användandet av digitala medier i deltagarnas livslånga lärande. Man ville också skapa ett digitalt rum med en struktur som andra medarbetare på skolan och andra folkbildningsorganisationer kan använda sig av.

Projektledare: 
Medelfors folkhögskola
Maria Burström 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Lärresurs för ett digitalt lärande

Bild på Studieförbundet Vuxenskolans loggaMetod för att öka den digitala delaktigheten. Målet var att bygga upp en digital mötesplats och lärresurs för samarbetsorganisationer och föreningar, utveckla metoder för ökat digitalt lärande, skapa instruktionsfilmer för pedagogiskt stöd vid distanscirklar, samt ta fram en studieplan för boken Gilla av Brit Stakston.

Projektledare: 
Studieförbundet Vuxenskolan
Christer Lindahl 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Nätbaserad distansutbildning i ekologisk odling i kärvare klimat

Bild på Mora folkhögskolas loggaMetod att på distans genomföra en ekologisk odlingskurs riktad mot kärvare klimat under ett odlingsår under ca 35 veckor på ca 25 % fart. Den ska öppna för seriöst intresserade att höja sin kompetens för hållbar ekologisk odling i de högre odlingszonerna 5-6. Kursen riktar sig både mot hobby- och yrkesodlare, samt de som redan är odlare i någon form. Kursen har en fortgående diskussion och dialog under odlingsåret. Var och en arbetar med sin odlingslott hemmavid men träffas och diskuterar tillsammans i kursrummet med hjälp av – datorn!

Projektledare: 
Mora folkhögskola
Maud Wessman Dernebo 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Nätverkssamarbete

Bild på Sverigefinska folkhögskolanSyftet var - med utgångspunkt i det existerande distanskursnätverket Nätbildarna – att utforska förutsättningar och behov av att ha nätverket kvar och/eller att få en inblick i vilken typ av nätverk som skulle behövas i framtiden.

Projektledare: 
Sverigefinska folkhögskolan
Sari Angeria Haara 

Bild på blå pil Läs mer om projektet 


Utveckling med hjälp av fokusgrupper

Bild på Medborgarskolans loggaGenom djupintervjuer lära sig mer om hur målgruppen resonerar kring sin fritid, sin framtid, kring studier i allmänhet och flexibelt lärande i synnerhet.

Projektledare: 
Medborgarskolan
Torsten Eliasson 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Validering via webb

Bild på ABF Skellefteås loggaPlattform för att kunna göra valideringar via webben. Film, länkar, chattforum, videomat mm har lagts in utifrån tankar om lärande via webteknik.

Projektledare: 
ABF Skellefteå
Anders Svedjevik 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.