Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FlexLär 2011 - Pilotprojekt

Här nedan presenteras 10 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2011.


Bild på 55+ på nätet55+ på nätet

Syfte med pilotprojektet 55+ på nätet var att prova nya metoder i studiecirkelverksamheten genom så kallad ”Blended learning” där möten och stöd till cirkeldeltagare även kan ske via nätet. Genom att kombinera möten i kurslokal och på nätet hoppades man få fram det som kan verka kompletterande.

Projektledare: Fredrik Pedersen-Dambo
Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen-Norrmalm

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Brunnsviks hemsidaBrunnsviks Ord

Målet med projektet var att vända sig till personer med låg utbildning och till kvinnor som inte är vana att fatta pennan och skriva ner sina tankar.  Distanskursen bedrevs via internet på kvarts- eller halvfart. Gemensamma träffar ägde rum på Brunnsvik vid några tillfällen då deltagarna fick uppgifter av sina handledare.

Projektledare: Sofie Wiklund
Brunnsviks folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Cirkla på Facebooks bloggCirkla på Facebook

Syftet med projektet var att undersöka om det var möjligt att bedriva studiecirklar på Facebook, och i så fall vilken typ av cirklar som passar bäst. Man utredde även om det behövdes någon form av vidareutbildning eller stöd kring en eventuell verksamhet på Facebook.

Projektledare: Chantal Kronberg-Pusnik
ABF MittSkåne

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Studiefrämjandets hemsidaFamiljeverkstan

Familjeverkstan är ett föräldrastödsmaterial framtaget av Folkhälsoinstitutet, det syftar till att stödja föräldrar med barn i åldern 3-11 år.
Projektets syfte var att öppna upp Familjeverkstan även för dem som inte, lika lätt, kunde ta sig till studielokalen. Man ville skapa en Familjeverkstad i nätbaserad form, på flera språk. Detta gjordes genom att skapa ett studierum för varje språk som valdes samt utbilda nya samt befintliga ledare i den teknik och distanspedagogik som krävdes. Man tog kontakt med befintliga samt nya målgrupper som inte tidigare tagit del av folkbildningen i traditionell form.

Projektledare: Veronica Lankarbro
Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Studiefrämjandets FacebooksidaFlexucation

Projekt vars syfte var att inspirera kursledarna att testa digitala medier i undervisningen.  3-5 kursledare erbjöds  viss fortbildning för att tillsammans med projektledaren diskutera vilka moment som är lämpade för flexibel undervisning/digitala verktyg. 

Projektledare: Agneta Österman
Studiefrämjandet i Stockholm

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på kören HemKörtKörshow

Projekt vars mål var att ge alla bättre förutsättningar att träna in repertoaren.  
Man skapade ett forum  där man har gjort olika övningsmoment, stämmor och koreografi.  
Man hade 8 cirklar varav 7 var på distans. Körträning skedde en gång i veckan med hela kören fysiskt.

Projektledare: Anne Westman
Studiefrämjandet Södra Lappland

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Ibn Rushds hemsidaLedsagarna

Projekt vars syfte var att ungdomar med hyggliga
IT-kunskaper, drivkraft och pedagogisk förmåga  skulle vägleda sina föräldrar och andra äldre invandrare, främst bland Ibn Rushd medlemsföreningar, att bli dator- och internetanvändare.

Projektledare: Abdirahman  Musse
Ibn Rushd

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Bergslagens folkhögskolas FacebooksidaSpelbaserat lärande

Syftet med projektet var att fler lärare på skolan ska känna sig trygga med spel som pedagogisk arbetsform. Man ville använda spel som ett pedagogiskt redskap på kurserna. Inom projektet arbetade man med följande fyra områden:
-hitta bra spelresurser på nätet och sätta dem i ett folkbildande sammanhang
-utveckla egna enkla spel via hemsidor på nätet
-kombinera etablerade nätresurser, som i första hand inte är tänkta som spel, med en spelidé
-använda mobila applikationer i utbildningen
Dessa fyra arbetsområden följdes upp i en bogg.

Projektledare: Cecilia Fröberg
Bergslagens folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Folkuniversitetets hemsidaSpråk på Skype

Syftet med projektet var att använda Skype för språkinlärning. Man ville nå deltagare som antingen hade tidsbrist eller svårt med pendlingsavstånd. Med Skype kunde ledare och deltagare kommunicera med andra lärare och elever var som helst i världen via Internet. Skype användes för att ringa gratis video-och röstsamtal, skicka snabbmeddelanden och dela filer med andra.

Projektledare: Brian Kottonya
Folkuniversitetet Syd, Distrikt Öst

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Folkuniversietets hemsidaSurfplattor

Projektet har syftat till att undersöka den absolut senaste tekniken inom området surfplattor med fokus på digitalt/mobilt lärande utifrån dessa frågeställningar. Målet med projektet var att kunna orientera sig bättre och förstå hur det flexibla lärandet kan utvecklas inom de närmaste åren.

Projektledare: Kerstin Namuth
Folkuniversitetet stiftelsen Kursverksamheten vidGöteborgs universitet

Bild på blå pil Läs mer om projektet