Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FlexLär 2011 - Metodprojekt

Här nedan presenteras 18 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2011.


bild på Mora folkhögskolaAnpassad IT i vardagen

Ett projekt riktat till personer med kognitiva funktionshinder med syftet att introducera anpassade IT-program som kan underlätta deltagande i vardagsaktiviteter inom områdena hälsa, kultur och natur.

Projektledare: Kerstin Gatu
Mora folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet 


Bild på människor framför datorerBilder från Halland

Ett projekt där syftet var minska den digitala klyftan med bilden som inkörsport till den digitala världen.

Projektledare: Lotta Callander
Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Bild på blå pil Läs mer om projektet 


bild på logga Digital egenmaktDigital egenmakt

Ett projekt med syfte att underlätta för ovana datoranvändare att ta kontakt med myndigheter via webben samt att ta del av andra webbtjänster på egen hand. Projektet riktade sig till korttidsutbildade invandrare.

Projektledare: Sofie Sandholm
Skarpnäcks folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet  


 

Bild på banderoll om ekologiska nätverkEkologiskt nätverk

Projekt vars syfte var att främja och utveckla de ekologiska nätverken via IT-baserat samarbete i storstockholmsområdet.

Projektledare: 
Rafael Altez Calderon och Elisabeth Kempe
Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på engelska flagganEngelska A online

Projektet skapade en community på Folkbildningsnätets sociala medier (FBNsm) som ett komplement till klassrums-undervisningen. Syftet med online-samtalen var att de skulle leda till ständiga förbättringar av språket samt öka deltagarnas självförtroende och självständighet

Projektledare: Gordon McCulloch
S:ta Birgitta folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet

 


Bild på Kvarnby folkhögskolaFlexibelt lärande i traditionell miljö

Projekt riktat till romer och arabisktalande invandrare. Genom en kombination av flexibla distanskurser och uppsökande aktiviteter ökades den digitala delaktigheten bland målgrupperna.

Projektledare: Jenny Nilsson
Kvarnby folkhögskola 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Flexnet 2011's hemsidaFlexnet 2011

Projekt var syfte var att få lärarna trygga i sin nätpedagogiska roll och att de genom detta kunde fortsätta att utveckla flexibla kursformer. 

Projektledare: Kenneth Hermansson
Hola Folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Folkuniversitetets hemsidaInternetkunskap på distans

Ett projekt vars syfte var att öka digital delaktighet genom att skapa en distanskurs om internetkunskap. Projektet riktade sig till personer som inte hade möjlighet att komma till lokalerna på grund av att tiden inte stämde, långa avstånd, hälsa eller ålderdom.

Projektledare: Leif Svensson
Folkuniversitetet Västmanland 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild av en prezi-presentationJämlikhet och medborgerligt deltagande 

Projekt vars mål var dels att knyta ihop Ädelfors folkhögskolas två filialer genom att arbeta webbaserat, dels att öka den digitala delaktigheten hos deltagarna.

Projektledare: Gabriella Hedman
Ädelfors folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på NätbildarnaMötesplatser för flexibelt lärande 

Projekt som vände sig till verksamhetsutvecklare i studieförbunden och medarbetare på biblioteken i Dalarna. Projektet ville genomföra insatser som ökade den digitala delaktigheten och på så vis ge fler möjlighet att ta del av flexibelt lärande.

Projektledare: Karin Örjes
Studieförbundet Vuxenskolan region Dalarna Gävleborg

Bild på blå pil Läs mer om projektet 


Bild på Studieförbundet Vuxenskolans logotypeNätverk för ökad digital verksamhet i SV

Syftet med projektet var att skapa ett nätverk i SV
för ett gemensamt utvecklingsarbete inom det flexibla lärandet i SV. Detta för att mobilisera kraft för utbildning och utveckling av flexibelt lärande i SV med folkbildningsnätet som bas och plattform. 

Projektledare: Eva Odelius-Hennevelt
Studieförbundet Vuxenskolan

 


Bild på orkesterakademins hemsidaOrkesterakademin

Projekt vars mål var att utarbeta metoder för flexibelt lärande inom stavföring och dirigering. Målgrupper var dirigenter och tamburmajorer samt deltagare med önskemål om/behov av flexibelt lärande inom Kulturens ordinarie verksamhet.

Projektledare: Sofia Nygren
Kulturens Bildningsverksamhet

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på en personlig lärmiljöPLE för livslångt lärande

Syftet med projektet var att höja kvaliteten på lärandet för deltagarna och att utveckla sin pedagogik för lärarna. Metoden var informellt lärande med hjälp av Personliga lärmiljöer i kombination med traditionell folkbildningspedagogik på distans. Projektet gav deltagare verktyg och kunskap för ett egenstyrt framtida livslångt lärande, nätcentrerat och med en frihet i tid och rum.

Projektledare  Mathias Anbäcken
Västerås folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på hemsida med Jag har en idéPublikt entreprenörskap 

Projekt vars syfte var att inspirera fler till att göra. Projektet ville stimulera folkbildningen och folkbildningens organisationer att mer målmedvetet arbeta med entreprenörskap, och då speciellt samhälls- och publikt entreprenörskap.

Projektledare Ingemar Holm
Folkuniversitetet i Malmö

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på människor framför datorerRörlig lärdom på nätet

Projekt där syftet var att undersöka möjligheterna att bygga ett självgående lärdomssystem för pensionärer, som inspirerar till fortsatt utbyggnad av både personliga och digitala bildningsmetoder.

Projektledare  Håkan Tegnestål
Biskops Arnö Nordens Folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på en flicka på ett torgSkrivtorget

Projekt med syfte att bredda skolan utbud och nå nya målgrupper. Man ville nå de som traditionellt sett har svårt att komma till skolan för konventionell salsundervisning, till exempel äldre, funktionshindrade, ensamstående föräldrar eller de som inte når kursen av geografiska skäl.

Projektledare  Jan Altsjö
Nyköpings Folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet 


Bild på en facebook-sidaSociala media som stöd för digital delaktighet

Projekt med syfte att öka digital delaktighet i första hand bland nyckelpersoner och medlemmar i Astma- och Allergiförbundets lokalorganisationer.

Projektledare  Solveig Enberg
Åsa folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på VoteIT's hemsidaVoteIT

Projekt som vill möjliggöra och förenkla nätbaserade årsmöten under stadgemässiga och demokratiska former.

Projektledare  Hanna Jonsson
Studiefrämjandet

Bild på blå pil Läs mer om projektet

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.