Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FlexLär 2010 - Metodprojekt

Här nedan presenteras 12 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2010.


Bambuser och Återsvinnlarna

Bild på Ulrika Knutsson och Liv ZetterlingEtt projekt vars syfte var att testa metoder inom flexibelt lärande genom användningen av livevideo-tjänsten Bambuser i miljö- och omställningskursen Återsvinnlarna anordnad av Glokala Folkhögskolan.

Projektledare: Liv Zetterling
Glokala Folkhögskolan

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på loggor från sensus och concordEU som global aktör

Syftet med projektet var dels att öka engagemanget för frågor som rörde EU:s utvecklings- och biståndspolitik och dels att utveckla formerna för interaktivt lärande inom studieförbundet. Tillsammans med CONCORD Sverige ville man testa att filma och lägga ut ett antal seminarier och debatter om EU som global aktör. Syftet var att se om man ytterligare kunde öka kunskap och engagemang för frågor som rör EU:s utvecklings- och biståndspolitik på orter utanför storstadsregionerna.

Projektledare: Anna Burack 
Sensus studieförbund

Bild på blå pil Läs mer om projektet


bild på Sunderby folkhögskolas hemsidaFlexibelt lärande i den sociala ekonomin

Målet med projektet var att hitta nya former för kommunikation på nätet och att utarbeta  metoder som gjorde det möjligt för Sunderby folkhögskola att ge kurser i socialt företagande i  samarbete med kommuner både lokalt och regionalt.

Projektledare: Anna-Carin Persson
Sunderby folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Studiefrämjandets hemsidaFlexibelt lärande om ADHD

Projektets syfte var dels att få in en bredare kunskap och erfarenhet av det flexibla lärandet i organisationen. Man ville också sprida kunskap och förståelse samt bilda betydelsefulla nätverk kring ADHD hos skola, hem och samhälle.

Projektledare: Veronica Lankarbro
Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Internationellt kulturcentrums logotypeFolkbildning till synskadade och blinda invandrare

Projekt vars syfte var att synskadade eller blinda personer med utländsk bakgrund skulle kunna delta i studiecirklar eller skapa egna studiecirklar. Undervisningen skedde på distans via en studieplattform som var anpassad till synskadade.

Projektledare: Alvaro Lavagno
Studieförbundet Vuxenskolan, Internationellt Kulturcentrum

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på ABF ÖsterlenKonsthantverkare under 2000-talet

Projekt vars syfte bland annat var att visa på värdet av den moderna informationsteknologins möjligheter till att kunna sprida eller inhämta kunskap/erfarenhetsutbyte i nationella/inernationella sociala forum på Internet. Projektet syftade även till att använda befintliga datorer och dess programvara i studielokalerna som ett naturligt verktyg i lärmiljön. 

Projektledare: Marianne Nilsson
ABF Österlen

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Folkuniversitetets hemsidaMobil studiecirkel

Projekt var syfte var att skapa en studieform där cirkeldeltagarna kunde arbeta med digitala verktyg både på plats och hemifrån, men där tyngdpunkten låg på att cirkeldeltagarna aktivt måste samarbeta både på plats men även vid de tillfällen då studierna skedde utanför klassrummet.

Projektledare: Emma Rosengren
Folkuniversitetet

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Folkuniversitetets hemsidaMuséernas Paris, konstnärer vi vill veta mer om

Ett projekt vars syfte var att undersöka möjligheterna att genomföra en konstkurs på distans genom att ta fram en plattform för distansstudier med kvalitativa möjligheter att kommunicera med ett stort bildmaterial. Projektet sökte även ta fram en plattform med stor användarvänlighet och i möjligaste mån självinstruerande funktioner.

Projektledare: Katarina Ekstrand
Folkuniversitetet

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Fornby folkhögskolas hemsidaSkapande och flexibelt entreprenörskap 

Projekt vars syfte var dels att komplettera folkhögskolans utbildningar inom konst och textil med kunskap och träning för deltagarna i nätverkande, att marknadsföra sig själva och bidra till förutsättningarna för att leva på sin konst eller sitt hantverk.

Projektledare: Kicki Sandberg
Fornby folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Studieförbundet Vuxenskolans logotype

SV Flex 

Projekt vars syfte var att erbjuda oerfarna internetanvändare ett studiematerial som gav dem möjlighet att lära sig och förstå hur sociala medier på internet fungerar och hur de kan användas. Målet med studiematerialet var att deltagarna skulle känna sig stimulerade och tillräckligt kunniga, för att efter avslutad studiecirkel, själva fortsätta med användandet och upptäckandet på internet.

Projektledare: Jimmy Olsson
Studieförbundet Vuxenskolan Södra Mellansverige

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Nätverkets SIPs facebooksidaTillgänglig publik kunskapsdelning

Grimslövs folkhögskola har sedan några år ett samarbete kring en kurs med Nätverket SIP. På den kursen finns starka inslag av ny teknik och sociala medier. Inom projektets ram ville man överföra kunskap och arbetssätt till skolans övriga verksamhet.

Producerat av: Grimslövs folkhögskola

Bild på pilLäs mer om projektet


Bild på Studiefrämjandets logotypeUppfödarutbildning på distans

Syftet med projektet var att genomföra Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning på distans i studiecirkelform och utveckla metoder och material för distansstudierna. 

Projektledare: Jennie Krafft
Studiefrämjandet Småland-Gotland

Bild på blå pil Läs mer om projektet 


Bild på Nyköpings folkhögskolas hemsidaVidga skolsalen

Projekt vars mål var att genom flexibla pedagogiska metoder få fler studerande att komma till sin rätt och öka andelen studerande som uppnår sina studiemål inom planerad tid. Vår ambition var att öka vår allmänna kompetens i användningen av digitala medier.

Projektledare: Staffan Nordberg och  Britt-Marie Sundell
Nyköpings folkhögskola 

Bild på blå pil Läs mer om projektet