Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FlexLär 2009 - Introduktionsprojekt

Här nedan presenteras 11 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009.


Bild på ABFs communitysidaBland twitter och bloggar – nystart för en digital folkrörelse

Projektet syftade till att göra ombudsmän och verksamhetsansvariga inom ABF till drivande krafter vad avser organisationens kunnande inom flexibelt lärande och digital opinionsbildning.

Projektledare: Christian Wåhlin
ABF Norra Stor-Stockholm

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på ABFs hemsida om tolkkursDemokrati och styrelseskick på nätet

Huvudsyftet för projektet är att införa nätet som ett komplement till cirklarna i kontakttolkutbildning.

Projektledare: Bassim Hatem
ABF Stockholm

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Mora folkhöskolas Föreläsningsserie om Neuropsykiatriska funktionshinderDigital Arena för Neuropsykiatri - DAN

Målgruppen var personer som tidigare gått Mora Folkhögskolas särskilda kurs Autism, ett annorlunda sätt att tänka samt abonnenter av den föreläsningsserie inom neuropsykiatri som startade hösten 2009 på Mora Folkhögskola.

Projektledare: Kerstin Gatu och Elisabeth Sigurdson
Mora folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Ibn Rushds webbsidaDigital delaktighet: utveckling av flexibelt lärande i en mångspråkig organisation

Syftet med projektet var att i uppbyggningsfasen av Ibn Rushd studieförbund, på ett grundläggande och genomgripande sätt förankra Folkbildningsnätet, med alla dess resurser i hela organisationen, och att genom detta skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av det flexibla lärandet och den digitala pedagogiken inom organisationen.

Projektledare: Rima Mouneimne
Ibn Rushd

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Oskarshamns folkhögskolaDistansstudier-kyrkomusik

Projektets syfte var att utarbeta en webbresurs som möjliggjorde kyrkomusikerstudier på distans samt att integrera denna som ett arbetsredskap i redan existerande kyrkomusiklinje och fortbildningskurser.

Projektledare: Robert Öhman
Oskarshamn folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Grimslövs folkhögskolas hemsidaEtablering funktionsnedsättning

Ett av projektets syften var att etablera ett i princip helt nytt verksamhetsområde med huvudinriktning på funktionsnedsättning.

Projektledare: Pia Hammargren
Grimslövs folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på FogelstadgruppenLiberalismens kvinnohistoria

Projektet syftade till att introducera flexibelt lärande i SV KAK Bergslagsbygden där det ännu inte provats. Målgruppen var medlemmar i Liberala Kvinnor i Västmanland.

Projektledare: Anette Gerhardsson
SV KAK Bergslagsbygden

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från studieförbundet Bildas hemsidaLivsnära samtal på nätet

Syftet med projektet var att bygga upp ett utbud av nätcirklar inom ämnet livsåskådning och religion. Genom att introducera det flexibla lärandet hos ledare och deltagare i Bilda Nord skapades förutsättningar för detta.

Projektledare: Katarina Glas
Bilda Nord

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på KirunaMinnenas Kiruna 

Projekt vars syfte var att ge anordnare och deltagare erfarenhet av flexibelt lärande och därigenom kunna utveckla den traditionella studiecirkelverksamheten till nytta och nöje för alla parter.

Projektledare: Eva Fjällborg och Siv Blank
Medborgarskolan

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på SV i FalkenbergQ-connection med landsbygdsperspektiv

Syftet med projektet var att introducera möjligheterna att kommunicera och studera på distans med utgångspunkt från Falkenbergs verksamhetsområde.
Genom projektet kunde människor på landsbygden ges fler tillfällen att studera – till exempel personer som hade svårt att förflytta sig av olika anledningar.

Projektledare: Lotta Callander
SV Falkenberg

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på en vävVävning på distans

Projekt vars syfte var att stimulera nytänkande och utveckling inom ett starkt traditionsbundet ämne, vävning, genom att introducera flexibelt lärande i samband med genomförandet av en vävkurs på distans.

Projektledare: Kicki Sandberg
Fornby folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet