Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FlexLär 2009 - Folkbildningens grunduppdrag

Här nedan presenteras fem projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009.


Bild från Sunderby folkhögskolas hemsidaAtt bygga broar med bliss - ett demokratiprojekt

Syftet med projektet var att ge blissanvändares stödpersoner en digital delaktighet utifrån ett demokratiskt perspektiv så att de i sin tur kan förmedla till blissanvändarna de verktyg som behövs för att delta aktivt i vårt samhälle.

Projektledare: Gerd Nordmark
Sunderby folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Fellingsbro folkhögskolaAvstånd och närhet i studiesituationen

Projekt som vände sig till kursdeltagare med sociala handikapp såsom panikångest och andra sociala fobier.  Syftet med projektet var att bidra till att undanröja  studiehinder för  människor med sociala funktionsnedsättningar.

Projektledare: Leif Rosenberg
Fellingsbro folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild från Digitala livsberättelsers bloggDigitala livsberättelser

Syftet med projektet var att erbjuda äldre personer en möjlighet att närma sig digital teknik genom stimulerande och meningsfull verksamhet. Deltagarna fick möjlighet att dokumentera sina livsberättelser i ljud och bild, och fick därmed en introduktion till datorer, digital bild och ljudinspelningsteknik.

Projektledare: Emma Simonsson Vento
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på skylt om Kvarnby folkhögskolaFlexibelt lärande i samverkan

Projekt vars syfte var att bredda folkbildningens räckvidd genom att utveckla ett flexibelt distanskurssystem i samverkan med folkrörelser och andra organisationer. Målgrupper var fackföreningar, invandrarföreningar, brukarorganisationer m fl.

Projektledare: Ola Nilsson
Kvarnby folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Bild på Hola folkhögskolaHemmasittare

Syftet med projektet var att nå den mycket prioriterade gruppen av unga isolerade –”hemmasittare” i Kramfors och Sollefteå kommun och ge dem instrument till delaktighet och flexibelt lärande. Genom det flexibla lärandet ville man att de skulle få ta sina personliga steg mot sociala kontakter och ett lärande.

Projektledare: Kiki Bodin
Hola folkhögskola

Bild på blå pil Läs mer om projektet