Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flexibelt lärande med IT-metodik

Projekt vars syfte var att förvärva erfarenhet av och färdighet i att låta olika delar av undervisningen nå en högre grad av flexibelt lärande genom att använda varierade former av internetbaserade metoder.

Flexibelt lärande med IT-metodik

 

Man avsåg i första hand målmedvetet arbete med konferenser och andra resurser inom ramen för Folkbildningsnätet.
Målgrupper var elever och undervisande personal knutna till Svenska kyrkans grundkurs och skolans Volontärlinje.

Flexlär 2009 - Metodprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.