Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lär i samverkan

Det här är en öppen lärresurs som är skapad för dig som vill starta flexibelt lärande på distans och vill få tips och idéer på vad man kan tänka på. Här kan du även hitta andra användbara resurssidor och länkar.

Lär i samverkan

Syftet med projektet var att undersöka och prova sig fram hur flexibelt lärande kan organiseras och genomföras så att man kan nå människor som idag inte kan delta i folkhögskolans allmänna kurs. Målet för projektet är att skapa en modell som kan användas för samtliga gymnasiegemensamma ämnen.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.