Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flexibelt lärande för skiftarbetare

Framnäs folkhögskola har genomfört distanskurser riktade till personer som arbetar skiftgång och med tillgång till dator på sin arbetsplats

Syftet med projektet var att förmå personer som har ett arbete att använda datorn som ett medel för att öka sin bildning och kompetens och att de i och med projektet skulle få en första introduktion i att distansstudera.