Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flexibelt lärande för personer med språksvårigheter genom digitalfoto

Projekt vars syfte var att utforma och utveckla en ny teknisk datalösning för personer som hade svårt med det skrivna ordet.

Flexibelt lärande för personer med språksvårigheter genom digitalfoto

 

Målgrupper var nysvenskar och dyslektiker och man ville med projektet underlätta för dessa att kunna delta i en distanskurs.

Flexlär 2009 - Metodprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.