Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Distansutbildning grundläggande data

Folkuniversitetet i Uppsalas modellutveckling av distansstudier i nybörjardata

Projektet syftade till att utveckla en modell för en distansstudiecirkel i data på absolut grundläggande nivå. Målgruppen var huvudsakligen personer utan datakunskaper med oregelbunden arbetstid. Kursen målgrupp var vårdpersonal med oregelbunden arbetstid och nybörjare på data.