Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Brunnsviks Ord

Målet med projektet var att vända sig till personer med låg utbildning och till kvinnor som inte är vana att fatta pennan och skriva ner sina tankar.

Bild från Brunnsviks hemsida

Distanskursen bedrevs via internet på kvarts- eller halvfart. Gemensamma träffar ägde rum på Brunnsvik vid några tillfällen då deltagarna fick uppgifter av sina handledare.

Bild på blå pil Gå direkt till webbplatsen 

Flexlär 2011 - Pilotprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.