Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Avstånd och närhet i studiesituationen

Projekt som vände sig till kursdeltagare med sociala handikapp såsom panikångest och andra sociala fobier.

Bild från Fellingsbro folkhögskolas hemsida

Syftet med projektet var att bidra till att undanröja  studiehinder för  människor med sociala funktionsnedsättningar. Ett annat syfte var att skolan skulle öka sin kompetens inom distansutbildning.

Flexlär 2009 - Folkbildningens grunduppdrag

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.