Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Arkiv - IT-projekt Distansutbildning & Flexibelt lärande

Visar 15 av 90 träffar på Arkiv - IT-projekt Distansutbildning & Flexibelt lärande

Sortera på:
 1. Artikel

  Vidga skolsalen

  Projekt vars mål var att genom flexibla pedagogiska metoder få fler studerande att komma till sin rätt och öka andelen studerande som uppnår sina studiemål inom planerad tid.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-08
 2. Artikel

  Sociala media som stöd för digital delaktighet

  Projekt med syfte att öka digital delaktighet i första hand bland nyckelpersoner och medlemmar i Astma- och Allergiförbundets lokalorganisationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-25
 3. Artikel

  Jämlikhet och medborgerligt deltagande

  Projekt vars syfte var dels att knyta ihop Ädelfors folkhögskolas två filialer genom att arbeta webbaserat, dels att öka den digitala delaktigheten hos deltagarna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-25
 4. Artikel

  Skrivtorget

  Projekt med syfte att bredda skolan utbud och nå nya målgrupper.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-25
 5. Artikel

  FlexLär 2009 - Metodprojekt

  Här nedan presenteras 19 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-11
 6. Artikel

  Långt borta och nära

  Projekt med syfte att utveckla nya metoder för kommunikation på nätet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-12
 7. Artikel

  Flexibelt lärande med IT-metodik

  Projekt vars syfte var att förvärva erfarenhet av och färdighet i att låta olika delar av undervisningen nå en högre grad av flexibelt lärande genom att använda varierade former av internetbaserade metoder.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-15
 8. Artikel

  Personlig lärmiljö för friskvårdare

  Syftet med projektet var att skapa en personlig lärmiljö för friskvårdare.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-02-22
 9. Artikel

  Webbaserad kokbok stärkte demokratin och de sociala nätverken i Stockholmsförort

  Projektet ”Kokbok a la Blåkulla” har placerat det invandrartäta Hagalund i Solna på den svenska IT-kartan. Ett lärorikt exempel på hur IT kan gynna demokrati, bryta social isolering och utveckla språkkunskaper.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2004-11-24
 10. Artikel

  Hur ska man bäst komma undan tekniska problem för deltagarna?

  Framförhållning är det viktiga ordet! Att deltagarnas datorer fungerar och att deras internetuppkoppling är i ordning, måste vara deras eget ansvar. Men det skadar ju inte att man i god tid före kursstart gör dem medvetna om det.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-28 Skapad:2005-12-27
 11. Artikel

  Distansutbildning grundläggande data

  Folkuniversitetet i Uppsalas modellutveckling av distansstudier i nybörjardata

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-27 Skapad:2004-11-24
 12. Artikel

  Distanssamverkan-teknik-metodik

  Västerbergs folkhögskola utvecklar intern samverkan med IT-stöd

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-12-27 Skapad:2002-01-11
 13. Artikel

  CFL - skrifter om flexibelt lärande

  Rapporter producerade av CFL - Nationellt centrum för flexibelt lärande - åren 2001 - 2007

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-13 Skapad:2010-05-10
 14. Artikel

  Internetkunskap på distans

  Ett projekt för att öka digital delaktighet genom att skapa en distanskurs om internetkunskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-04-25
 15. Artikel

  Flexibla möjligheter i vardagen

  Projekt vars syfte var att introducera IKT till ovana IKT-användare inom speciella målgrupper och få dem att mötas både i när- och distanslärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-15