Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Distansutbildning & flexibelt lärande

Visar 15 av 105 träffar på Distansutbildning & flexibelt lärande

Sortera på:
 1. Artikel

  Hur ska man bäst komma undan tekniska problem för deltagarna?

  Framförhållning är det viktiga ordet! Att deltagarnas datorer fungerar och att deras internetuppkoppling är i ordning, måste vara deras eget ansvar. Men det skadar ju inte att man i god tid före kursstart gör dem medvetna om det.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-28 Skapad:2005-12-27
 2. Webbsida

  Flexikon - guide till digitalt lärande

  Flippat klassrum, cirklar på distans, surfplattor i undervisningen. Detta och mycket mer hittar du på Flexikon en webbplats med mycket information, tips och idéer för dig som nu jobbar eller som är nyfiken på att jobba med nätet som pedagogisk resurs.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-27 Skapad:2015-06-01
 3. Artikel

  Distansutbildning grundläggande data

  Folkuniversitetet i Uppsalas modellutveckling av distansstudier i nybörjardata

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-27 Skapad:2004-11-24
 4. Artikel

  Distanssamverkan-teknik-metodik

  Västerbergs folkhögskola utvecklar intern samverkan med IT-stöd

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-12-27 Skapad:2002-01-11
 5. Webbsida

  Coursera

  Fria kurser från några av de mest kända amerikanska universiteten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-27 Skapad:2012-10-17
 6. Artikel

  Att leda dialog på distans - erfarna distansstudieledares uppfattningar om bra distanskommunikation mellan deltagare

  C-uppsats i pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning och vuxenutbildning vid Linköpings universitet skriven av Fredrik Bengtsson.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-27 Skapad:2006-12-17
 7. Artikel

  9 goda råd

  Här får du nio råd som hjälper dig att få en bra grund för din nätkurs. Från nättidningen re:flex.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-22 Skapad:2013-11-05
 8. Artikel

  Samtalet bästa formen för lärande

  Samtalet ansikte-mot-ansikte är den mest överlägsna formen för lärande och kunskap, det var professor Roger Säljös budskap i sin föreläsning på temat ”Samtalet som lärandets bas i folkbildningen”.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-12-20 Skapad:2002-04-18
 9. Artikel

  CFL - skrifter om flexibelt lärande

  Rapporter producerade av CFL - Nationellt centrum för flexibelt lärande - åren 2001 - 2007

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-13 Skapad:2010-05-10
 10. Artikel

  Internetkunskap på distans

  Ett projekt för att öka digital delaktighet genom att skapa en distanskurs om internetkunskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-04-25
 11. Artikel

  Flexibla möjligheter i vardagen

  Projekt vars syfte var att introducera IKT till ovana IKT-användare inom speciella målgrupper och få dem att mötas både i när- och distanslärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-15
 12. Artikel

  Flexibelt lärande för personer med språksvårigheter genom digitalfoto

  Projekt vars syfte var att utforma och utveckla en ny teknisk datalösning för personer som hade svårt med det skrivna ordet.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-12
 13. Artikel

  Digitalla - en digital möjlighet till alla

  Målet med projektet var att nå fram till ett antal prova på kurser som skulle ges via First Class.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-11
 14. Artikel

  Business English & Östersjökunskap

  Projekt där ett av syftena var att få möjlighet att introducera distansutbildning som undervisningsform på Litorina folkhögskola, något man inte haft tidigare.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-12
 15. Artikel

  Den flexibla studiecirkeln - introduktion för nybörjare

  Sett i ett längre perspektiv är det nödvändigt att studieförbunden anpassar sin verksamhet till de förändrade arbets och kommunikationsmönster som redan börjat få genomslag. Denna handbok ger uppslag om hur man kan utforma mer flexibla studiecirklar.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-09-30 Skapad:2007-11-29