Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Distansutbildning & flexibelt lärande

Visar 15 av 105 träffar på Distansutbildning & flexibelt lärande

Sortera på:
 1. Webbsida

  Nättidskriften Nät och bildning

  Nättidskrift som gavs ut av CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) under åren 2005-2008. Totalt gavs 9 nummer ut.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-11-04 Skapad:2012-10-01
 2. Artikel

  Personlig lärmiljö för friskvårdare

  Syftet med projektet var att skapa en personlig lärmiljö för friskvårdare.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-02-22
 3. Artikel

  Pilotprojekt med flexibelt lärande på Bosöns Idrottsfolkhögskola

  SISU/Bosöns Idrottsfolkhögskola har genomfört ett projekt med syftet att testa flexibelt lärande på olika verksamheter. Målet var att införa flexibelt lärande som en pedagogisk metod på Bosöns Idrottsfolkhögskola där det gagnar deltagarna och/eller skolan.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-01-13
 4. Artikel

  PLE för livslångt lärande

  Alla har säkert, utan att ha funderat för mycket på det, en PLE (personlig lärmiljö/personal learning environment) på nätet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-12 Skapad:2012-04-24
 5. Artikel

  Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibel lärande 2011

  Projektmedlen avser att stödja utveckling av flexibelt lärande i studieförbund inklusive lokal­avdelningar och folkhögskolor med syfte att öka den digitala delaktigheten. Projektmedlen avser utvecklingsarbete som normalt inte finansieras inom det ordinarie statsbidraget.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2010-11-02
 6. Artikel

  REREAL

  Organisationer från åtta länder har deltagit i EU-projektet REREAL. Ett resultat är denna handbok som i den svenska versionen publiceraras digitalt här på Folkbildningsnätets resurssidor

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-11-05
 7. Artikel

  Ryms det nya i det gamla?

  Kerstin Namuth (Folkuniversitetet) och Rosalie Sanyang (ABF) har i CFL:s rapportserie skrivit om hur man skapar en organisation för flexibelt lärande i studieförbunden.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-09
 8. Artikel

  Rörlig lärdom på nätet

  Projekt där syftet var att undersöka möjligheterna att bygga ett självgående lärdomssystem för pensionärer, som inspirerar till fortsatt utbyggnad av både personliga och digitala bildningsmetoder.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-12 Skapad:2012-04-25
 9. Artikel

  Samtal om Folkbildningens flexibla lärande

  Ett rundabordssamtal mellan Kicki Bodin (Hola folkhögskola), Ulla Laurin (Studiefrämjandet), Mathias Anbäcken (Västerås folkhögskola) och Ulrika Knutsson (Folkbildningsrådet)

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2010-01-22
 10. Artikel

  Samtalet bästa formen för lärande

  Samtalet ansikte-mot-ansikte är den mest överlägsna formen för lärande och kunskap, det var professor Roger Säljös budskap i sin föreläsning på temat ”Samtalet som lärandets bas i folkbildningen”.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-12-20 Skapad:2002-04-18
 11. Artikel

  Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås

  Västerås folkhögskola satsar på samverkan med andra vuxenutbildare

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-01-09
 12. Webbsida

  Searchable Directory of Selected Journals in Online and Distance Learning

  Utvalda tidskrifter med senaste nytt inom fältet flexibelt lärande

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2017-06-05
 13. Artikel

  Seniorer utforskar Internet med hjälp av distansstudier

  Detta är ett fördjupningsarbete i pedagogik vid Göteborgs universitet

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-01-30
 14. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-01-29
 15. Artikel

  Skrivtorget

  Projekt med syfte att bredda skolan utbud och nå nya målgrupper.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-25