Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Distansutbildning & flexibelt lärande

Visar 15 av 105 träffar på Distansutbildning & flexibelt lärande

Sortera på:
 1. Artikel

  folkbildning.net - andra utgåvan

  Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande. Nu i ny utökad version.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-15
 2. Artikel

  folkbildning.net - second edition

  Here we present the second revised edition of "folkbildning.net – an anthology about ’folkbildning’ and flexible learning".

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-03-29
 3. Artikel

  folkbildning.net - tredje reviderade upplagan

  Många nya artiklar i den tredje utgåvan av folkbildning.net

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-11-23
 4. Artikel

  Från analog till digital

  - erfarenheter på väg mot ett flexiblare lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2014-01-13
 5. Artikel

  FUTUR - Folkhögskola Utanför Tid Utanför Rum

  Valla folkhögskola utvecklar IT-baserad distansundervisning

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-03-08
 6. Artikel

  Förortspedagogik för eldsjälar

  Distansutbildning för eldsjälar, projektmakare och samhällsarbetare i lokalt förändringsarbete

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-06-09
 7. Artikel

  Gränsöverskridande kommunikation

  Viebäcks folkhögskolas projekt syftar till att utveckla distansutbildning med målgruppen missionärer/biståndsarbetare

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-11-24
 8. Artikel

  Halvdistansutbildning inom folkhögskolan

  Västerås folkhögskola utbildar distanslärare

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-02-26
 9. Artikel

  Hemmasittare

  Syftet med projektet var att nå den mycket prioriterade gruppen av unga isolerade –”hemmasittare” i Kramfors och Sollefteå kommun och ge dem instrument till delaktighet och flexibelt lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-06-28
 10. Artikel

  Hopp om EU-demokrati på nätet!

  I Sverige är det ju välbekant att vår folkbildning och speciellt studiecirkeln är en av grundpelarna i vår demokrati. Ska studiecirkeln och dess moderna form, den flexibla nätburna cirkeln, bli ett viktigt medel för att även bygga den europeiska demokratin? Mycket talar för det. En intressant utveckling är på gång, där man använder sig av studiecirkeln som metod för medborgarutbildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-06-03
 11. Artikel

  Hur aktiv bör kursledaren vara som skribent i en distanskurs?

  Hur ska en kursledare agera i sin skriftliga kommunikation med sina deltagare. Kring det har Ove Rackner, lärare på Hola folkhögskola tänkt och skriver här utifrån sina erfarenheter från många distanskurser

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2005-11-25
 12. Artikel

  Hur fungerar det att ha grupparbete i en distanskurs?

  Man kan grupparbeta i en distanskurs på lite olika sätt. Och olika sätt passar olika bra till olika uppgifter och till olika delar av ett grupparbete. Mathias Anbäcken, kursföreståndare på Allmän kurs på distans, Västerås folkhögskola ger sin syn på grupparbete på distans.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2005-11-25
 13. Artikel

  Hur ska man bäst komma undan tekniska problem för deltagarna?

  Framförhållning är det viktiga ordet! Att deltagarnas datorer fungerar och att deras internetuppkoppling är i ordning, måste vara deras eget ansvar. Men det skadar ju inte att man i god tid före kursstart gör dem medvetna om det.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-28 Skapad:2005-12-27
 14. Artikel

  Hållbar digitalisering

  En webbresurs för pedagoger som vill integrera digitala verktyg i undervisningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2014-01-08
 15. Artikel

  Ingår idén med lärstilar i begreppet flexibelt lärande?

  Flexibelt lärande är utmärkt för att se till olika lärstilar hos kursdeltagare och som kursledare kan det vara värt att skapa moment där olika lärstilar ingår skriver Ulrika Knutsson, lärare på Åsa folkhögskola i Sörmland.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-23