Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

7 och en halv tanke om att lära vidare

Tankar och idéer om nya möjligheter för dig att studera. Syftet med materialet, som omfattar en bok och en film, är att ge dig lust och mod att testa spännande sätt att lära vidare.

 

MATERIALET INNEHÅLLER:

– en liten bok: 7 och en halv tankar om att lära vidare – en film som fördjupar kontakten med deltagare ur boken. Den finns inspelad på CD och VHS. CD-skivan går även utmärkt att lyssna på som ljudfil. – en affisch

VARFÖR “7 OCH EN HALV TANKAR”? Tankarna följer 7 viktiga stadier i den flexibla lärprocessen. Den halva tanken uppmanar till egen tankeverksamhet – inget är någonsin färdigtänkt! Deltagare som haft framgång med sitt flexibla lärande delar här med sig av sina erfarenheter! Det är vår förhoppning att materialet kommer att inspirera fler att våga pröva lärande i nya former.

SPRID MATERIALET! Materialet är utskickat till bibliotek, folkhögskolor, studieförbund, arbetsförmedlingar och kommunala samordnare. Det kan på så sätt nå ut till studerande som söker vägledning in i ett flexibelt lärande.

ETT LIVSLÅNGT FLEXIBELT LÄRANDE Ett livslångt lärande innebär att vi som vuxna under hela livet får lära oss nya saker.

Kunskapsutvecklingen är så snabb att det som är sant i dag inte självklart är giltigt i morgon. Även folkbildningen bör kunna möta de krav som samhället ställer. Sedan mitten av nittiotalet har folkhögskolor och studieförbund arbetat med att utveckla ett mötesbaserat flexibelt lärande. Individenstillgång till flexibla folkhögskolekurser och studiecirklar måste öka utan att det inskränker på folkbildningens pedagogiska särart.

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) arbetar sedan några år tillbaka med ett ambitiöst utvecklingsstöd till folkbildningens mötesbaserade flexibla lärande. Det sker genom fortbildningsprogram för folkhögskollärare och cirkelledare, projektmedel, kunskapsbildning och utvecklingsstöd till Folkbildningsnätet.

NU ÄR DET DAGS Hittills har alla krafter koncentrerats på att skapa organisation och pedagogik för ett folkbildningens flexibla lärande. Nu är det dags att sprida kunskapen om vilka möjligheter det flexibla lärandet ger till folkbildningens målgrupper.

Tanken med det här materialet, som har tagits fram av Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) i samverkan med Folkbildningsrådet, Statens kulturråd och Utbildningsradion, är alltså att öka kunskapen bland vuxna om flexibelt lärande. Kunskap om vilka nya möjligheter som studier med en relativ frihet i tid och rum på egna villkor erbjuder, utan att man för den skull behöver göra avkall på glädjen och stimulansen i mötet med andra.

Fler affischer, böcker, CD eller VHS kan beställas från Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm, e-post: fbr@folkbildning.net, tel: 08-412 48 00.

Materialet bygger på följande 7 och en halv tankar:

Tanke 1 BILDEN AV MIG SJÄLV Tanke
2 MÖTET MELLAN MIG OCH ANDRA
Tanke 3 EFTERTANKEN
Tanke 4 FRIHETEN GENOM NY TEKNIK
Tanke 5 SAMTALET
Tanke 6 VILJAN, LUSTEN OCH GLÄDJEN
Tanke 7 FLYTET
Tanke 7½ DEN OFÄRDIGA TANKEN