Vestlunddagarna 2017

Folkets röst – ett hot mot demokratin?

2017 års Vestlunddagar handlade om vikten av att ständigt värna och se över våra demokratiska grundvärderingar och spelregler.

I land efter land skapar missnöjet med globaliseringens orättvisa konsekvenser växande populistiska rörelser. Komplicerade sammanhang får enkla lösningar som vinner anhängare i demokratiska val.

Mänskliga rättigheter sätts på undantag och det resulterar i konflikter som skakar både tillit och trygghet i grunden.

Tillsammans måste vi hitta nya vägar för att bemöta de demagoger som varken bryr sig om fakta eller hyser respekt för andra människor. Det kräver ett arbete över generationsgränser och partiintressen på alla nivåer i samhället. Här spelar civilsamhällets organisationer och inte minst folkbildningen en viktig roll.

Videor från konferensen:

Inledning

Per-Ola Jansson


 

Demokratin och grundlagen

Agneta Stark är docent i företagsekonomi och har arbetat som gästprofessor vid
Linköpings universitet. 2004 utnämndes hon till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Hon var även en av initiativtagarna till nätverket Stödstrumporna.


Demokrati, demagogi och populism

Per Svensson är medarbetare i Sydsvenska Dagbladet, tidigare kulturchef på Expressen och hedersdoktor vid Malmö högskola. Han är också författare, senast till ”Vasakärven och järnröret – om den långa bruna skuggan från Lund”, en essä om Sverigedemokraternas ideologiska rötter i 30-talets Skåne.


Ungdomars delaktighet i Europa

Torbjörn Forkby är socionom och docent i socialt arbete och verksam vid Göteborgs universitet. Under ett tiotal år ägnade han sig åt praktiskt socialt arbete, först i uppsökande verksamhet med ungdomar och sedan inom myndighetsutövning och ledning.Folkbildningens framtida utmaningar

Maria Graner är generalsekreterare för Folkbildningsrådet och kommer närmast från Regeringskansliet där hon varit sekreterare i Utredningen för ett stärkt civilsamhälle. Hon har tidigare varit rektor och kanslichef för Sensus studieförbund samt generalsekreterare för Svenska Scoutrådet och för Röda Korsets Ungdomsförbund.