Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Speed-dating som metod för medborgardialoger

Åsele folkhögskola blev inbjudna när lokala fokusgrupper skulle träffa kommunens samordnare. Under en dag träffades pensionärsrådet och handlare från kommunens köpmannaförening på kulturhuset, och därefter ortens folkhögskola, där många av kommunens nyanlända fanns representerade, samt elevrådet på ortens högstadium.

Lösningen blev ett slags speed-dating med ett schema effektivt indelat i fyra träffar.

Målet med medborgardialogerna var att träffa så många representanter för så många olika grupper från samhället som möjligt. Inför mötena förberedde kommunpolisen frågeställningarna med hjälp av Polisens metodstöd. Bortsett från frågor om otrygghet ville de hålla diskussionen öppen. Men var skulle medborgardialogen hållas? Adam Nyström och Helene Ejergård ville undvika ett öppet möte, eftersom de relevanta frågorna inte fångas upp tillräckligt bra under dessa, enligt dem.