Sökträffar på Demokratiutveckling

Visar 14 av 14 träffar på Demokratiutveckling

Sortera på:
 1. Artikel

  Vestlunddagarna 2017

  2017 års Vestlunddagar handlade om vikten av att ständigt värna och se över våra demokratiska grundvärderingar och spelregler.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-12 Skapad:2017-03-27
 2. Webbsida

  Folkbildarforum

  Folkbildarforum är en konferens om folkbildning och samhällsutveckling som är öppen för alla. Forumet vill bland annat utforska det lärande civilsamhället. 

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-12 Skapad:2016-04-15
 3. Artikel

  Demokratiprojekt på Kävesta fhs 2000

  Kävesta folkhögskola prövar olika demokratiutvecklingsmodeller

  Källa:

  Uppdaterad:2015-09-18 Skapad:2001-04-04
 4. Artikel

  Kurs om folkbildning och vuxenutbildning i Europa

  Onlinekurs för dig som vill lära dig mer om folkbildning och vuxenutbildning i Europa och som vill bygga nätverk för framtida europeiska samarbeten. 

  Källa:

  Uppdaterad:2015-08-19 Skapad:2015-08-17
 5. Artikel

  Folkbildning & demokrati

  Magasin om folkbildningens demokratisatsning

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-22 Skapad:2003-07-05
 6. Webbsida

  Study on Active Citizenship Education

  Rapport från EU:s generaldirektorat för utbildning och kultur om efarenheter av medborgarutbildning

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2009-01-07
 7. Artikel

  Folkhögskolorna och framtiden: Jobben, klimatet och politiken

  Under 2010 genomför ett drygt 70-tal folkhögskolor ett gemensamt EU-informationsprojekt med namnet "Folkhögskolorna och framtiden: Jobben, klimatet och politken.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2010-05-21
 8. Artikel

  Sverige 2011 - du har huvudrollen i ditt liv

  Insikten om att vi lever i en föränderlig värld har påverkat vårt arbetssätt i utbildningarna. Med tema ”Sverige 2011 har det skapats möjlighet för oss att blicka in i framtiden, ett kommande samhälle och en ny yrkesroll.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-05
 9. Artikel

  Hopp om EU-demokrati på nätet!

  I Sverige är det ju välbekant att vår folkbildning och speciellt studiecirkeln är en av grundpelarna i vår demokrati. Ska studiecirkeln och dess moderna form, den flexibla nätburna cirkeln, bli ett viktigt medel för att även bygga den europeiska demokratin? Mycket talar för det. En intressant utveckling är på gång, där man använder sig av studiecirkeln som metod för medborgarutbildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-06-03
 10. Artikel

  En dialogplats för ökad elevmedverkan

  Personalgruppen på linjen har genom detta ITiS-projekt försökt utöka möjligheten för eleverna att få tillgång till information och beslut om den egna linjen och klassen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 11. Artikel

  Folkrörelserna inför 2000-talet och folkhögskolans roll i förnyelsearbetet

  Ett examensarbete (5P) på folkhögskollärarlinjen Linköpings Universitet vt-99 skrivet av Lars Igeland. Arbetet handlar om de svenska folkrörelsernas kris och i vilken mån folkhögskolan kan vara ett verktyg för förnyelse för rörelserna.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-11-03
 12. Artikel

  Medborgarbildning i lokalsamhället

  En rapport från projektet Folkbildning och de demokratiska utmaningarna

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-06-18
 13. Artikel

  Röster om folkbildning och demokrati

  En rapport från projektet folkbildningen och de demokratiska utmaningaringarna. Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2001

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-07-01
 14. Artikel

  Smörgåsbordet folk & makt

  Studiematerialet är utarbetat av UR i nära samarbete med studieförbunden. Kärnan är folk&makt - en tv-serie om demokrati som sändes under 2003.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-10-15