Tips till skolbibliotek om mångspråkigt bestånd

Länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier och lärare som arbetar i eller har tänkt skapa ett mångspråkigt bibliotek. Tipsen kommer både från Internationella biblioteket och från skolbibliotekarier som kommit olika långt i sitt mångspråkiga arbete.

Sidan vänder sig till ungdomsskolan men tipsen har egentligen inte med ålder och målgrupp att göra. De är användbara även på folkhögskolor.