Sökträffar på Bibliotek

Visar 15 av 36 träffar på Bibliotek

Sortera på:
 1. Video

  Drömyrket : Vaktmästare

  Vi får följa Robertino till hans drömyrke som vaktmästare på ett bibliotek. Han tar hand om återlämnade böcker och lagar allt trasigt på biblioteket. Han är den ende som får ta hand om den stora nyckelknippan. Om någon kan ta hand om ett bibliotek så är det Robertino!

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-12-20
 2. Video

  Drömyrket - finska : Vaktmästare

  Vi får följa Robertino till hans drömyrke som vaktmästare på ett bibliotek. Han tar hand om återlämnade böcker och lagar allt trasigt på biblioteket. Han är den ende som får ta hand om den stora nyckelknippan. Om någon kan ta hand om ett bibliotek så är det Robertino!

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-27 Skapad:2014-05-05
 3. Ljud

  Didaktorn : Bibliotekskunskap

  Vilken roll måste skolbiblioteken axla för att den digitala strategin ska fungera på bästa sätt? Och hur når man dit? Vi möter Edward Jensinger, områdeschef för gymnasiet i Malmö, i ett samtal från Bokmässan 2016.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-17 Skapad:2016-09-22
 4. Ljud

  Skolministeriet : Skolbiblioteken och likvärdigheten

  Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek enligt skollagen. Men en kartläggning som Kungliga biblioteket har gjort tillsammans med andra myndigheter visar att 86 av Sveriges 290 kommuner saknar bemannade skolbibliotek. Enligt samma rapport saknas ofta intresse för skolbibliotek hos både skolhuvudmän och rektorer. Hur kan det få se ut så här? Vi besöker Bokmässan och pratar skolbibliotek och likvärdighet med bland andra representanter från Kungliga biblioteket, Skolinspektionen och utbildningsminister Gustav Fridolin.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-12 Skapad:2016-09-30
 5. Ljud

  Lärarrummet : Läsning för lässkygga gymnasister

  Mekto Ganic är skolbibliotekarie på Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg. Det är en skola som huvudsakligen har yrkesinriktade gymnasieutbildningar. - Många på den här skolan har aldrig någonsin läst en bok, säger Mekto Ganic som har olika knep att ta till för att locka läsovana till att vilja öppna en bok. Ett av knepen är högläsning. De olika läsprojekten har lett till att utlånen på skolans bibliotek har blivit fler, berättar Mekto.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-09 Skapad:2016-02-18
 6. Ljud

  Skolministeriet : Skolbibblan

  En tredjedel av landets skolor saknar skolbibliotek. Hur påverkar det elevernas kunskaper och inlärning? I regeringens förslag till ny skollag skärps kraven. Alla skolor ska ordna tillgång till bibliotek. Men vem ska betala?

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-02-02 Skapad:2009-09-15
 7. Video

  Skolfront : Dataspel

  Vi besöker Sigtuna kommun som är först i Sverige med multikulturella lovdagar. Hur firas påsken? Vi pratar med elever om deras planer inför lovet. I studion diskuterar Yvonne Ruwaida (mp), oppositionsborgarråd i Stockholm, och Gulan Avci (fp), kommunfullmäktigeledamot i Stockholm. När vågar skolan släppa in dataspelen i klassrummet? Vi besöker en skolbibliotekarie i Arjeplog och följer med till Luleå när hon och hennes kolleger under en dag diskuterar hur biblioteken ska förhålla sig till dataspel. Aimée Kreuger, ordförande för Sverok, och Fredrik Svensson från Rektorsakademien fortsätter diskussionen i studion.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-15 Skapad:2008-03-20
 8. Video

  UR Samtiden - Skolbibliotek 2014 : Inspiration för skolledare

  Myndigheten för Sveriges bibliotek är Kungliga biblioteket, KB. De sammanställer statistik och kartläggningar och utformar nu stöd för skolledare kring skolbibliotek. Skolbiblioteken har hittills inte haft lika stor påverkan på KB som universitets- och folkbiblioteken. Skolbibliotek är skola och bibliotek tillsammans. Men medan skolbiblioteken regleras i skollagen är det KB som är biblioteksmyndigheten. Det kan skapa en del förvirring, säger Elin Lucassi, samverkanshandläggare på Kungliga biblioteket. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-11-10 Skapad:2014-04-28
 9. Video

  UR Samtiden - Skolbibliotek 2014 : Skolbiblioteksforskning i praktiken

  Det råder ingen brist på forskning om skolbibliotek, men det finns ett glapp mellan forskning och praktik. Även om både bibliotekarier och lärare vill är det svårt att få igång samarbete med forskare. Cecilia Gärdén, lektor på Högskolan i Borås, har förslag på hur man kan gå tillväga. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-10 Skapad:2014-04-28
 10. Video

  UR Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Litteraturens status på folkbiblioteken

  Litteraturutredningen pekar på skol- och folkbibliotekarier som de som ska främja läsning och läslust i och utanför skolan. Den nya bibliotekslagen skärper också skrivningen om folkbibliotekens uppgift för litteratur och läsfrämjande. Har bibliotekarierna tillräcklig kunskap och kompetens? Och vem ansvarar för bibliotekariernas kompetensutveckling? Samtal med Jenny Lindh, bibliotekarie, Karin Linder, ordförande DIK, Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap och Margareta Rodin Lundberg, prefekt Bibliotekshögskolan. Moderator: Signe Westin, enhetschef Kulturrådet. Inspelat på Bokmässan i september 2013. Arrangör: Kulturrådet.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2013-09-27
 11. Video

  UR Samtiden - Skolbibliotek 2013 : Nationella riktlinjer

  Alla elever ska enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek, men det är långt ifrån alla skolor som lever upp till kraven. Anette Holmqvist på Skolverket berättar om de nationella utgångspunkterna som berör skolbibliotek i lagar och riktlinjer. Det finns inga öronmärkta pengar för skolbibliotek utan är upp till skolledningen att prioritera verksamheten, förklarar Holmqvist. Inspelat i januari 2013. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2013-03-04
 12. Video

  UR Samtiden - Skolbibliotek 2013 : Kan alla älska böcker?

  Hur hänger läsande och lärande ihop? Anne-Marie Körling, lärare och författare, förklarar varför lärare måste vara generösa med sin egen läsning. Läser man inte, har man inga berättelser att ge. Hur kan man som lärare kräva att eleverna läser när man inte visar att man själv gör det? Hon pekar på hur ord och kunskap hör ihop och hur skolbiblioteket kan ses som skolans viktigaste punkt. Inspelat i januari 2013. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2013-03-05
 13. Video

  En bok, en författare : Rasmus Fleischer

  I "Boken & Biblioteket" bemöter Rasmus Fleischer de omvälvande utmaningar som bokbranschen och kulturpolitiken har ställts inför. E-böcker, ljudböcker och print on demand har suddat ut bokformatets gränser och möjliggjort helt nya flöden av text. Och strävan efter att hänga med i digitaliseringen får biblioteket att åsidosätta sin kanske viktigaste uppgift - att ge plats för skapandet av nya allmänheter. Utifrån ett historiskt paradigmskifte skärskådar Fleischer framtiden för det tryckta ordet. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2012-03-29
 14. Video

  En bok, en författare : Bibliotekarien som medpedagog

  Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Grundläggande är synen på biblioteket som funktion snarare än som fysisk plats. Utgångspunkten är grundskolebibliotekens verksamhet, men metoderna kan till viss del appliceras även på gymnasiet. Intervjuare: Erik Fichtelius.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-06-03 Skapad:2015-01-12
 15. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2015 : Makerspace på bibliotek

  Bibliotekarierna Eleonor Grenholm, Lo Claesson och Sofia Malmberg samtalar kring sina erfarenheter av att använda makerspace på bibliotek och hur det kan fungera som ett nav för kreativitet och lärande. De har också skrivit böcker om makerrörelsen och hur den skulle kunna förändra biblioteksverksamheten i grunden. Inspelat den 24 september på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: BTJ.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-21 Skapad:2015-10-19