Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om rädsla

Alexander Bengtsson, EXPO, berättar om hur den rädsla som finns i samhället.

Intervjun är inspelad i projektet Inkludera mera. Det handlar om att 31 folkhögskolor tillsammans under 2015 arbetar för att ta fram metoder för att bidra till ett mer inkluderande samhälle med stöd från Allmänna arvsfonden.