Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Röster om folkbildning och demokrati

En rapport från projektet folkbildningen och de demokratiska utmaningaringarna. Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2001

I rapporten träder en lång rad folkbildare och eldsjälar fram som var och en arbetat med olika projekt inom folkbildningen relaterat till demokratiutveckling. Rapporten i pdf är uppdelad kapitelvis enligt följande: 1. Förord, innehållsförteckning, inledning 2. Om projekten 3. Om medborgarskap och medborgarbildning 4. Om möten, mötesplatser och arenor 5. Om den inre demokratin 6. Om framtiden och folkbildningens demokratiska utmaningar 7. Hela rapporten samlat i ett pdf-dokument