Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Olika verksamhetsformer för invandrarundervisning.

Kvinnofolkhögskolans språkprojekt

Kvinnofolkhögskolans projekt fick många namn - Språkutvecklande arbetsätt, Andraspråkintegrerad undervisning, Språkintegrerad undervisning för deltagaremed svenska som andra språk, Svenska som andra språk, invandrarprojektet. Dokumentet är dessvärre av sämre tekniskt utförande.