Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Medborgarbildning i lokalsamhället

En rapport från projektet Folkbildning och de demokratiska utmaningarna

Rapporten ingår i skriftserien Folkbildningsrådet utvärderar 1 2002. Att folkbildningen spelar en stor roll för att utveckla den svenska demokratin tas ofta för givet. Men vad menas egentligen med det?

På vilket sätt bidrar folkbildningen till att utveckla demokratin, med vilka medel och på vilka arenor?

Genom intervjuer och deltagande observationer vid folkhögskola och studieförbund i ett lokalsamhälle – Eskilstuna – ger rapporten Medborgarbildning i lokalsamhället en bild av människors tankar om demokrati, medborgarskap och offentlighet.

Utifrån dessa begrepp förs också en teoretisk diskussion om folkbildningens roll i samhället.

Rapporten speglar även hur denna roll kommer till uttryck i praktisk verksamhet vid folkhögskola och studieförbund. Dokumenten i pdf-format följer bokens indelning i 10 kapitel.
1. Förord och Folkbildning
2. Den moderna demokratin
3. Medborgare
4. Offentlighet
5. Fältarbete
6. Eskilstuna
7. Det subjektiva medborgarbegreppet - tillhörigheternas mångfald
8. Folkhögskola
9. Studieförbund
10. Modern demokrati och folkbildning
11. Litteraturförtecken samt bilagor