Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Pedagogiska Resurser och Expo Utbildning inleder samarbete

Stiftelsen Expo kartlägger, granskar och informerar om intolerans och rasistiska tendenser i samhället. De driver också Expo Utbildning där föreläsningar och studiematerial spelar en central roll. Det senare utgör grunden för samarbetet med Pedagogiska Resurser.

Pedagogiska Resurser och Expo Utbildning inleder samarbete

– Pedagogiska Resurser är en naturlig samarbetspartner för oss. Folkbildningens grundsyn stämmer väl överens med vår vision och vårt sätt att arbeta, säger Alexander Bengtsson, ansvarig för Expo Utbildning.

Han tar emot i stiftelsens nya lokaler i stadsdelen Alvik, Stockholm. Mitt bland flyttkartonger är det full aktivitet, här sitter bland annat redaktionen för tidskriften Expo, stiftelsens flaggskepp. Det var med tidskriften det började i mitten på 90-talet. Sedan dess har verksamheten breddats och vilar idag på tre ben: utbildning, publicering, research.
– Det räcker inte med en tidning för att nå ut med vårt budskap. Det behövs en folkbildande verksamhet, därför är en förankring i det civila samhället naturligt, menar han.

Mot den bakgrunden rekryterades Alexander, han skulle bygga upp Expo Utbildning.
– Jag anställdes här för sex år sedan, åkte runt och höll föreläsningar. Tidigare hade jag arbetat ideellt. Idag är sex personer anställda på Expo Utbildning och sedan har vi ett tiotal ideella som hjälper oss med olika former av utbildning, berättar Alexander.
Gruppen vill utmana intolerans med kunskap och engagemang. De kan erbjuda föreläsningar, workshops, studiematerial, skräddarsydda kurspaket och längre utbildningar. Ett svar på det uppdämda behov som finns om rasism, främlingsfientlighet och intolerans.
– Det finns en enorm kunskapstörst, det gäller både i skolan och civilsamhället, säger han.

Alexander ger följande förklaring till det ökande intresset.
– Folk stöter på de här frågorna i sin vardag. Det kan handla om trakasserier på arbetsplatsen, något som händer i bostadskvarteret eller ett uttalande i media. Folk blir upprörda och kontaktar oss. Idag är vi också bättre rustade att möta behovet, säger han.
Han känner sig vid gott mod, just nu går utvecklingen i deras riktning.
– Nu pågår en ny vår för anti-rasismen, precis som under 90-talet, säger han med förnöjsam min.
Det uppdämda behovet har också varit en drivkraft i utvecklingen av skolwebben, en kunskapsbank med fylliga rubriker som symboler, begrepp, organisationer, argument och mänskliga rättigheter.
– Skolwebben bygger på vad folk efterfrågar. För oss har den också öppnat upp för en dialog. Innan vi gör ett besök ställer vi som krav att kolla in skolwebben. Då får alla ut mer av vårt besök, säger han.

Nu inleds ett samarbete med Pedagogiska Resurser, men kontakterna med folkbildningen är långtifrån nya. På listan över tidigare samarbeten finns ABF, Vuxenskolan, Ibn Rush, Bilda. Kurser och studiematerial har utvecklats.

Senast i raden är en projektledarutbildning tillsammans med Vindelns folkhögskola. Det började med en föreläsning våren 2009.
– De blev inspirerade och skolan föreslog ett längre samarbete, berättar han.
Hösten 2011 gick startskottet för det som kallas Expo-Akademin. Den första i sitt slag i Sverige. Skolan och Expo delar på arbetsinsatsen.
– Vi lär deltagarna allt om rasism, hur man argumenterar. Vi kan bidra med expertkunskap på olika områden. Föreläsare från oss åkter upp dit, säger Alexander.
Utbildningen är en termin lång med riksintag, deltagarna bor på internat i fem veckor, genomför en nio veckor lång praktikperiod och avslutar med fyra veckor av redovisning.
– Folk har även fått jobb efter utbildningen, inflikar Alexander.

Expo bedriver också en distanskurs i samarbete med Röda Korset - Agera utan att diskriminera.
– Den handlar om integration i dagens Sverige, förklarar han.
Även andra projekt är på gång.
– Vi vill producera digitalt studiematerial och tänker starta kvällskurser här i Stockholm. Även en sommarkurs planeras, avslutar Alexander.

Text: Jan Pettersson