Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd

Forskare och lärare har utvecklat metoder för fältstudier

Projektet har tagit fram arbetsmetoder för att i grupp analysera stora datamängder från fältstudier (t.ex. 30 intervjuer). Tretton forskare, folkhögskolelärare och högskolelärare har träffats fem dubbeldagar för att pröva och konstruera arbetssätt för gruppanalys, som man sedan använt i sin egen undervisning. Analysprogrammet Nud*ist, enkätprogrammet Attityd, Mindmap-program, post-it lappar, lerskulptur, storgruppsmetodik, gestaltande arbetssätt, smågruppsorganisation, tankebok och forumspel är några arbetssätt vi prövat.