Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Digidel 2013 - En kampanj för digital delaktighet i Sverige

Digital delaktighet. Under året som gick fokuserade bl.a. folkbildningen på detta och tillsammans med olika organisationer tas nu fortsatta krafttag inför denna stora utmaning. Nämligen hur vi ska få hela befolkningen digitalt delaktig

Digidel är en kampanj som startade i december 2010 av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

Målet är 500 000 nya internetanvändare till slutet av 2013. Man vill även utveckla internetanvändningen för de som redan är användare. Och man vill ha med alla på tåget. Alla ska vi engagera oss - privatpersoner som organisationer. 

Här anmäler man sig enkelt.

Vidare finns en kunskapsbank som man själv kan vara med att bygga.