Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Demokratiprojekt på Kävesta fhs 2000

Kävesta folkhögskola prövar olika demokratiutvecklingsmodeller

Hur ska folkhögskoleelever uppleva att de verkligen är med och påverkar samhällets utveckling? Hur ska de få en ökad lust att deltaga i föreningsliv, och i kulturliv? Dessa frågor grubblade man över på Kävesta folkhögskola. Detta demokratiutvecklingsprojekt är ett försök att hitta bra modeller som kan vara användbara även för andra.