Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Communities - folkbildning på ungas vis

Projektet kretsar kring ”Apberget”, en lokal internetsajt och en digital mötesplats för tusentals ungdomar i Umeå med kranskommuner.

Drivs av ABF Södra Västerbotten och pågår aktivt augusti 2005-sommaren 2006, (med tid för utvärdering och resultatspridning fram till våren 2007).

Projektet finansieras till största delen av CFL:s utvecklingsmedel.

Christian Wåhlin jobbar 25% som projektledare.

Tänkta samarbetspartners är Apberget, Gemenskapsföretag 2000, Umeå kommun, ABF, Ordfront, She´s got the beat (en lokal feministisk musikförening) kulturföreningen Repet (i ABF:s Musikhus) och Hamnmagasinet, ett ungdomens hus i Umeå.