Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Viktigt att förstå målgruppen

Sunderby folkhögskola insåg att SMF-kursen behövde en ny inriktning. Nina Ivaska rekryterades och hon började göra om hela upplägget. Idag pratar deltagarna om den livsmotiverande kursen.

nina ivaska, sunderby folkhögskolaNina rekryterades hösten 2012 och därmed samlades resurserna för kursen kring en person. 
– Jag fick ett helhetsansvar. Det måste finnas någon som håller i trådarna, det tror jag är väldigt viktigt i en sådan här kurs, säger hon.
Ninas erfarenheter och kompetens kom till nytta och till sin rätt i detta arbete. I botten har hon en syo-utbildning, men har även arbetat med entreprenörskap i Ung Företagsamhet och med jobbmatchning på ett bemanningsföretag. 
Med nya ögon såg hon möjligheter att förändra det befintliga kursupplägget. Tack vare skolans satsning fanns chansen att SMF-gruppen kunde få bilda en egen ”klass”. Dock i samverkan med den allmänna linjen och skolans övriga pedagoger. 

Nina poängterar hur viktigt det är att förstå målgruppen – ungdomar som helt saknar motivation för studier. 
–  Vi måste jobba på ett helt annat sätt och erbjuda något annat än traditionella studier. Vi måste skapa en ny livsglädje, något som gör att deltagarna får något att se fram emot, menar hon.

Idag har SMF-kursen en egen lokal och deltagarna startar med en tre veckor lång introduktion.
– Det behövs för att skapa trygghet i gruppen. Med hjälp av lättsamma övningar bygger vi upp deras självkänsla. Först när dessa bitar kommit på plats får de prova på studier, säger Nina.
Då får deltagarna möta skolans pedagoger som genomför vanliga lektioner. Fortfarande för sig själva.
– Det viktigaste är inte att lära utan att få prova på. De får uppleva hur det är att hamna i en skolsituation, men på ett nytt sätt, säger hon. 
Att skapa bra relationer och sammanhållning i gruppen äger rum på olika sätt, bland annat har de skapat en egen facebook-grupp. Där ordnar de egna möten. Nina håller kontakt med sms.
– De hör av sig till mig. Jag står inte med piskan, men hör av mig om de inte kommer, säger hon.
Nina håller i sin tur löpande kontakt med arbetsförmedlingen och rapporterar om hur de går för varje enskild deltagare. 

Gruppen har fått en egen drivkraft som bland annat tagit uttryck i de börjat planera en resa till Svalbard. Nina ler.
– Det är sant. De tar reda på allt om resan, tar kontakter, mejlar, ringer, samlar in pengar och har även bjudit in ett av landstingsråden, berättar hon.
På det senare mötet sade en av deltagarna:
”Denna kurs borde döpas om till livsmotiverande kurs!”
Resan till Svalbard är ett exempel på hur deltagarna kan vara med och påverka innehållet. 
– Det är både ett lockbete för att få hit dem, men också ett sätt att hålla dem kvar. Deltagarinflytandet har blivit en del av marknadsföringen, säger Nina. 

från sunderbynds webbsidaSunderby folkhögskola ligger mitt emellan Luleå och Boden. Rekryteringen sker från båda städer. Skolan bedriver allmän kurs för cirka 55 deltagare. Konstlinjen är störst, men skolan är även framstående inom social ekonomi. Dessutom bedriver skolan olika projekt, bland annat för pensionärer och invandrarkvinnor. 

Nina berättar om möjligheter till samarbete med övriga skolan. Givetvis är deltagarna en självklar rekryteringsgrund för allmän kurs, men hon ser även möjligheter till andra samarbeten. Med invandrarkvinnorna är processen redan igång. 
– Deltagarna fick göra intervjuer. Invandrarkvinnorna fick träna på att prata och vi fick en samhällslektion när de berättade om sin bakgrund, säger Nina.

Idag jobbar Nina halvtid med kursen, men har även hjälp av skolans pedagoger. Förutom att utveckla kursen, hitta nya samarbetsformer på skolan är det även mycket annat som skall samordnas, särskilt viktigt är kontakterna med arbetsförmedlingen. 
– Det första jag gjorde var att bygga upp en bra relation med dem. Nu har vi regelbunden kontakt, berättar hon.
När arbetsförmedlingen valt ut nya deltagare håller Nina i studiebesök på skolan, men informerar även i arbetsförmedlingens lokaler. 
– Idag är våra platser attraktiva. Det är lite spännande, det har nästan uppstått en konkurrenssituation mellan arbetsförmedlingarna i Luleå och Boden, avslutar Nina och skrattar.

Text och bild: Jan Pettersson