Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Handlingsplan för vuxnas lärande - "det är alltid rätt tid att lära sig något nytt"

Handlingsplan antagen av EU-kommissionen 2007 för att stödja utvecklingen av vuxenutbildningen i medlemsländerna.

Handlingsplanen ska möta de utmaningar som vuxenutbildningen ställs inför i Europa. Bland dessa nämns att höja den allmänna kompetensnivån för att minska arbetskraftsbristen, att erbjuda en andra chans för dem som lämnar skolan i fötid, att bekämpa fattigdom och marginalisering, att öka invandrares inegrering i samhället samt att öka de äldres deltagande i de livslånga lärandet.

Handlingsplanen innehåller fem huvudåtgärder:

  • Att analysera effekter av utbildningsreformer för vuxenutbildningen
  • Att höja kvaliteten på vuxentubildningen
  • Att öka deltagande i vuxenutbildnignen
  • Att korta handläggningstiden för validering av kunskaper
  • Att förbättra kontrollen av vuxenundervisningen