Sökträffar på Allmänt

Visar 15 av 19 träffar på Allmänt

Sortera på:
 1. Ljud

  Skolministeriet : Bildning 2.0

  Vilken plats har den klassiska bildningen i en tid när arbetsmarknaden kräver spetskompetens och konsumtionen av kultur och medier individualiseras? Är bildningsbegreppets innebörd konstant eller behöver det uppdateras i takt med att samhället förändras? Vi träffar tre personer med tankar om bildning i vår tid: filosofiprofessorn Sharon Rider, professorn i medie- och kommunikationsvetenskap Pelle Snickars och Macarena de la Cerda från föreningen Megafonen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-15 Skapad:2017-02-03
 2. Ljud

  Skolministeriet : Ett liv i folkbildningens tjänst

  103-årige Gösta Vestlund har kallats folkbildningens "grand old man". Han har varit aktiv inom folkhögskolorna sedan 1930-talet och är så än idag. "En bildad människa kränker aldrig en annan människa medvetet", säger Gösta Vestlund. Han ser bildning som en fråga om relationer människor emellan. Vi möter honom i ett samtal om hans liv och om hans tankar kring bildningens betydelse.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-25 Skapad:2016-09-16
 3. Video

  UR Samtiden - Människans natur 2016 : Bildningsbehovet i en gränslös tid

  Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan, talar om den monumentala förändring som utbildningsvärlden genomgår i och med den snabba tekniska utvecklingen. Den stora frågan vi brottas med idag är vad ett universitet egentligen är och vad som skiljer ett universitet jämfört med andra kunskapsproducerande institutioner. Gränserna inom den här världen håller på att lösas upp, menar Strannegård. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör: Axfoundation.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-11 Skapad:2016-09-19
 4. Video

  Lärandets idéhistoria : Vad är bildning?

  Det moderna bildningsbegreppet skapades av Wilhelm von Humboldt i början på 1800-talet. Det uppstod som en kritik av tidens ståndssamhälle och religiösa inskränkthet. Humboldt byggde upp det första moderna universitetet i Berlin. Där skulle man inte bara reproducera gammal kunskap, utan genom forskning skapa nya landvinningar och ny kunskap som skulle ta samhället in i en bättre framtid. Vilken relevans har det moderna bildningsbegreppet idag? Medverkande: Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria, Umeå universitet, Zygmunt Bauman, professor emeritus i sociologi, University of Leeds, Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Anders Burman, universitetslektor i idéhistoria, Södertörns högskola, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet, Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-11-01 Skapad:2013-11-27
 5. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2015 : Tre bibliotekarier om läsning

  Svenska elever läser allt sämre och förstår allt sämre innehållet i läsningen. Vad ska man göra åt detta? Tre bibliotekarier med olika bakgrund försöker svara. Medverkande: Elisabeth Aquilonius, Kista bibliotek, Cajsa Broström, Eskilstuna lässatsning och Nina Frid, Kulturrådet och Bokstart. Samtalsledare: Natanael Derwinger. Inspelat under Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: UR.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-21 Skapad:2015-10-17
 6. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2014 : Läsning lika självklart som motion

  Kulturjournalisten Per Svensson tycker att läsning borde bli lika självklart som att motionera. Han föreslår att man kan låna knep för hur man lägger upp motionsprogram för att få folk att börja läsa. Programledare: Marie-Caroline Biver. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: UR.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-04-21 Skapad:2014-09-25
 7. Webbsida

  Länsbildningsförbund

  Länsbildningsförbunden har till uppgift att främja och samordna folkbildningsarbetet i regionerna. I Sverige finns det nitton – från Folkbildningsförbundet fristående – länsbildningsförbund

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-06 Skapad:2005-01-10
 8. Artikel

  smfvästerås

  Hur får man omotiverade ungdomar att börja studera? Hur lockar man dem till skolan och håller dem kvar? Det är centrala frågor när man bygger en SMF-kurs. Vesa Sandström och Karin Persson berättar om sina pedagogiska erfarenheter från Västerås folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-02-13 Skapad:2013-03-24
 9. Video

  Bildning och bildningsprocessen

  Här är en tanke om vad bildning är och hur själva bildningsprocessen går till. Den teoretiska utgångspunkten är Bernt Gustavssons beskrivning av en del av Gadamers tankar om att resa ut och komma hem.

  Uppdaterad:2014-10-08 Skapad:2014-10-08
 10. Webbsida

  Lifelong Learnin in Europe (LLinE)

  Lifelong Learning in Europe är en webbaserad tidskrift om vuxenutbildning i Europa som riktar sig till forskare, praktiker och politiker

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-12-02
 11. Artikel

  ivaska

  Sunderby folkhögskola insåg att SMF-kursen behövde en ny inriktning. Nina Ivaska rekryterades och hon började göra om hela upplägget. Idag pratar deltagarna om den livsmotiverande kursen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-03-24
 12. Artikel

  Folkbildningsbloggen

  Intervju med Pernilla Johansson

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-08-31
 13. Webbsida

  Folkbildningsrådet

  Folkbildningsrådet (FBR) är en ideell förening med tre medlemmar: Folkbildningsförbundet, Landstingsförbundet och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Information om FBR, folkhögskolor, studieförbund, distanskurser mm.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-01-10
 14. Webbsida

  Offensiv folkbildning

  Hemsida för föreningen Offensiv Folkbildning

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-10-01
 15. Artikel

  Handlingsplan för vuxnas lärande - "det är alltid rätt tid att lära sig något nytt"

  Handlingsplan antagen av EU-kommissionen 2007 för att stödja utvecklingen av vuxenutbildningen i medlemsländerna.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-12-08