Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 1881 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Trivas, leka och lära

  Enligt skollagen ska fritidshem stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Lars Gustafsson är organisationskonsult och chefsutbildare och talar om hur man tillsammans i fritidshem och skola ska arbeta så att varje elev får den bästa möjliga resan mot målen. Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-24 Skapad:2017-02-27
 2. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Lärande och utveckling i fritidshemmet

  Föreläsning med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-24 Skapad:2017-02-27
 3. Ljud

  Didaktorn : Inlärningens flaskhals

  "Alla elever borde träna arbetsminnet." Det säger hjärnforskaren Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap. Med enkel träning kan man öka kapaciteten med 25 procent, visar flera studier. "Arbetsminnet är förmågan att processa information. Ja, enkelt uttryckt det vi använder för att tänka. Kan du inte tänka bra så lär du dig mindre", säger Sissela Nutley. Och eftersom arbetsminnet är extremt olika utvecklat hos eleverna påverkar det förutsättningar för hur de klarar av att lära sig i en klassrumssituation. Sissela Nutley målar här upp vad som händer i hjärnan när eleverna får en uppgift att utföra. Och vad alla lärare som elever bör känna till om hjärnan.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-23 Skapad:2017-05-22
 4. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Barn som ställer extra krav på verksamheten

  Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids? Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier. Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-25 Skapad:2017-02-27
 5. Ljud

  Skolministeriet : Finland och "tvångssvenskan"

  Det är obligatoriskt för finskspråkiga elever i Finland att läsa svenska i skolan. Men svenskämnet har varit omdebatterat och det får ofta dras med öknamnet "tvångssvenska". I en uppmärksammad prygelvideo i vintras gick Sannfinländarnas ungdomsförbund till attack mot svenskundervisningen, något som delar av den svenskspråkiga befolkningen i Finland uppfattade som en hatattack. Vi besöker Finland för att höra vad lärare och elever där tänker om svenskämnet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-05-19
 6. Video

  Samtal med historielärare : Stoffurval

  Hanna Stålhammar, historielärare på Hersby gymnasium, och Eric Gustafsson, lärare på Röda Korsets folkhögskola, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om att välja ut stoff till sin undervisning. Hur väljer de stoff och varför väljer de som de gör? Hur förhåller de sig till att det också finns stoff de väljer bort? De får även frågan om huruvida det finns en tyst överenskommen innehållskanon för historieämnet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-05-17
 7. Video

  Samtal med historielärare : Historisk empati

  Varför ska eleverna prova sin historiska empati och hur gör du som lärare? Lisa Andersson, lärare på Malmö folkhögskola, och Martin Englund, lärare i historia på Blackebergs gymnasium, samtalar med UR:s mediepedagoger om vikten av att deras elever utvecklar sin förståelse för vad som har hänt i historien och hur människor har agerat. De diskuterar även vad som är de största utmaningarna med historisk empati i undervisningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-05-17
 8. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Det goda globala ledarskapet

  Med Dag Hammarskjöld som exempel berättar Lena Lid Falkman, forskare och lärare i retorik och ledarskap, om etik, moral och självkritik som en väg till visdom. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-01-31
 9. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Varför är visdom ett sällsynt fenomen?

  Dr Judith Glück berättar om visdom genom livet. Hur visdom utvecklas och stannar av, och varför den gör det. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-01-31
 10. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Vägar till visdom

  Vad är grunden till visdomsbegreppet? Stefan Einhorn, professor och författare, berättar om visdom som nödvändigt för mänsklighetens överlevnad. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-01-31
 11. Video

  Samtal med historielärare : Historiebruk

  Jenny Edvardsson, historielärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, Andreas Wihlborg, lärare på Katrinebergs folkhögskola Vessigebro, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om historiebruk. De diskuterar varför det är viktigt att deras elever och deltagare får lära sig om historiebruk samt hur de går tillväga för att undervisa i detta. De berör också vikten av att vara källkritisk, samt hur historiebruk och maktutövande hänger ihop.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-18 Skapad:2017-05-17
 12. Video

  Samtal med historielärare : Perspektiv på historien

  Vilka perspektiv genomsyrar min undervisning och varför? Sevilay Brännström, lärare i historia på Fryshusets gymnasium, och Marc Harding, lärare på Kista folkhögskola, diskuterar med UR:s mediepedagoger om hur de går tillväga för att få in olika perspektiv på historien i sin undervisning. Vilka är utmaningarna? Och varför är det viktigt att lära ut historien ur olika infallsvinklar?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-18 Skapad:2017-05-17
 13. Ljud

  Bildningsbyrån - tänka mot strömmen : Det reflekterande livet

  Filosofen Sokrates sägs ha ställt provocerande frågor till sina medmänniskor i det antika Aten. Frågornas syfte var att inspirera till tankar och reflektioner. Sokrates jämförde sig med en barnmorska, i samtal med andra förlöste han tankar och idéer. I modern tid har Sokrates ifrågasättande samtalssätt blivit en lärometod. På Freinetskolan Mimer är sokratisk samtalskonst en del av undervisningen. Journalisten Natacha López diskuterar det sokratiska samtalet med forskaren Anna Pihlgren och elever från Freinetskolan Mimer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-18 Skapad:2017-03-15
 14. Video

  Alors demande ! : L'école

  Hur ser en typisk dag i en fransk skola ut? Är lärarna stränga? Vilka språk läser man? Och vad äter man till lunch? Via inskickade mobilfilmer ställer svenska och tyska elever frågor om allt de vill veta om den franska skolan. Jonas Modin beger sig till Lycée Vauvenargues i Aix-en-Provence för att ta reda på svaren. Skolan, som rymmer omkring 2500 elever, är uppdelad i två sektioner - en yrkesinriktad del och en högskoleförberedande del.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-18 Skapad:2014-04-20
 15. Ljud

  Didaktorn : Flippad slöjd

  Genom att spela in och lägga ut filmer och klipp till sina elever har slöjdläraren Leif Blomqvist skräddarsytt sin undervisning. En metod som han menar höjt undervisningsnivån i klassrummet. Det har fått eleverna att börja ställa nya typer av frågor och bli mycket mera fokuserade på att driva sina projekt framåt. Dessutom säger han sig ha utvecklats mycket i sin lärarroll genom att flippa undervisningen, och har fått nya tankar kring hur han beter sig i klassrummet. Och hans slöjdfilmer har letat sig långt utanför skolans väggar, numera får han kommentarer och återkoppling på dem från hela välden. Men hur gör man egentligen för att flippa ett ämne som slöjd?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-17 Skapad:2017-05-08